Informacije v zvezi s karanteno na domu

Posodobljeno 20. 1. 2022

NOVA NAVODILA  NIJZ (19. 1. 2022)

 • Učenci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v šoli. Če ima učenec visokorizični kontakt izven šole, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).
 • Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev v takem oddelku 7 dni namesto napotitve v karanteno na domu (čas trajanja predvidene karantene). Vsakodnevno samotestiranje v obdobju 7 dni se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v šoli s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci v učilnici več kot 15 minut. Protokol samotestiranja.
 • Priporočilo NIJZ je, da se iz preventivnih razlogov v omenjenem 7- dnevnem obdobju samotestirajo VSI učenci oddelka, ki so prisotni v šoli, ne glede na to ali izpolnjujejo katero od izjem od vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno.

 

Karantena celotnega oddelka  na domu – več kot 30% okuženih v razredu

 • V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri 30 % učencih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek z namenom, da se zajezi širjenje bolezni. Visoko rizične tesne kontakte v karanteno napotuje NIJZ. Šola v tem primeru preide na izvajanje pouka na daljavo. O tem vas bo obvesti razrednik.
 • Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, se ugotovi, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo. Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.
 • Karantena na domu traja 7 dni (tj. od datuma zadnjega visoko rizičnega stika + 6 dni) in je zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni.

Navodila za karanteno na domu so dostopna na https://www.nijz.si/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

 

Izjeme od karantene na domu

Izjeme:

 • učenci, ki so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 • učenci, ki so preboleli COVID-19 in so bili polno (2x) cepljeni
 • učenci, ki predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,
 • učenci, ki niso bili v visoko rizičnem stiku s sošolcem s potrjeno okužbo (so bili dva dni od zadnjega dneva, ko je bil okužen učenec v šoli, odsoteni, npr. bolni).

Izjeme od karantene so natančno navedene v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija.

V vsakem primeru je potrebno izvajati osnovne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (učinkovito prezračevanje prostorov, higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask).

V primeru, da oseba, cepljena proti covid-19, po visoko rizičnem tesnem kontaktu razvije simptome oz. znake bolezni covid-19, ostane doma in o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika.

Vir: NIJZ


Posodobljeno 18. 1. 2022

SPREMEMBA ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 IN

O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19

 • Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.
 • Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.
 • Izjema velja tudi za učence in dijake, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev oziroma dijakov. Ti učenci in dijaki se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

Dopolnjeni 8. člen odloka določa, da se opravljeno presejalno samotestiranje v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Učencem in dijakom prav tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

 • izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali
 • predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem in dijakom pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.
Dopolnjen je tudi 3. člen odloka, tako da jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

Povzeto po Okrožnici MIZŠP z dne 17. 1. 2022


Posodobljeno 16. 1. 2022

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v šoli, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo za nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.
Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Vir: Okrožnica NIJZ


Posodobljeno 10. 1. 2022

Karantena na domu in pouk na daljavo
V primeru, ko v oddelku učencev pride do potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2, je umik oseb, ki so bile v visoko rizičnem tesnem kontaktu z okuženo osebo, v karanteno na domu učinkovit ukrep, saj se tako lahko zajezi širjenje bolezni. Visoko rizične tesne kontakte v karanteno napotuje NIJZ. Za oddelek, v katerem pride do potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2, šola preide na izvajanje pouka na daljavo. Obvestilo se staršem posreduje preko razrednika. Pouk na daljavo za oddelek traja do zaključka karantene.

Začetek in trajanje karantene
Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, se ugotovi, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo. Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.

Karantena na domu traja 7 dni (tj. od datuma zadnjega visoko rizičnega stika + 6 dni) in je zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni.

Navodila za karanteno na domu so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

Izjeme od karantene na domu
Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covid-19, se ne napoti v karanteno na domu (izjeme od karantene na domu), če:

 • je prejela poživitveni odmerek mRNK cepiva proti covid-19;
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni;
 • je prebolela covid-19 (kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni) IN je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva proti covid-19 (oz. z enim odmerkom, če gre za cepivo Janssen).

Izjeme od karantene so natančno navedene v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija.

V vsakem primeru je potrebno izvajati osnovne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (učinkovito prezračevanje prostorov, higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask).

V primeru, da oseba, cepljena proti covid-19, po visoko rizičnem tesnem kontaktu razvije simptome oz. znake bolezni covid-19, ostane doma in o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika.

Vir: NIJZ, dne 10. 1. 2022

(Skupno 286 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost