Nadarjeni učenci

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na definiciji, da so nadarjeni tisti otroci, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifičnem akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju.

Tem učencem učitelji posvetijo posebno pozornost, saj je temeljni cilj, ki ga zasledujemo pri delu z nadarjenimi  širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanja ustvarjalnosti, spodbujanje samostojnosti, odgovornosti, učenčevih močnih interesov ter skrb za celostni osebnostni razvoj.

Nadarjenim učencem učitelji prilagodijo metode in oblike dela ter jim poleg rednega šolskega programa ponudijo  še druge programe in aktivnosti:

 • dodatni pouk pri različnih predmetih,
 • različni izbirni predmeti,
 • interesne dejavnosti,
 • športna tekmovanja,
 • sodelovanje v šolski skupnosti učencev,
 • priprave na tekmovanja iz znanja na različnih področjih,
 • sodelovanju na natečajih in v raziskovalnih nalogah,
 • sodelovanje v projektih (Eko šola, Zdrava šola, Turizmu pomaga lastna glava, botrstvo prvošolcem, mediacija itd.),
 • usposabljanje za vrstniške mediatorje,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • sodelovanje na različnih natečajih (likovni, foto, literarni),
 • priprava razstav likovnih izdelkov oz. drugih izdelkov učencev,
 • strokovna ekskurzija v tujino,
 • obisk Evropskega parlamenta,
 • ekskurzija v nemško – govoroče okolje,
 • ogled aktualnih razstav, prireditev
 • poglabljanje znanja v računalništvu,
 • poglabljanje znanja  pri angleščini ipd.
 • DAN ODPRTIH vrat dne 7.4.2018 na temo Kulturna dediščina.

Poleg rednega šolskega programa bomo učencem ponudili  še druge programe in aktivnosti v obsegu 8,5 ur tedensko preko celega šolskega leta, in sicer:

UČITELJ TEMA URE
Andreja Hrovat Zdrava šola 0,5
Borut Škrjanc Eko šola 0,5
Mateja Repanšek Tkalec Angletika 1
Tina Balantič RaMaLo 1
Tomaž Smole

Raziskujem zgodovino,

Turizmu pomaga lastna glava

1

Marjana Jeras,

Katarina Pražnikar

Opazujemo, raziskujemo in ustvarjamo

1

1

Joja Flis Jurko Bober, Logična pošast 0,5
Marija Frontini Sladkorna bolezen 0,5
Alenka Stopar Na odrskih deskah 0,5
Petra Potočnik Turizmu pomaga lastna glava 0,5
Julija Remenik Ustvarjalno razmišljanje 0,5

 

(Skupno 227 obiskov, današnjih obiskov 1)