Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

Obvezni program

Predmet Tedensko število ur po razredih
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Naravoslovje in tehnika 3 3
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dnevi dejavnosti Letno število dni po razredih
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

Razširjeni program

Neobvezni izbirni predmeti/razred 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
PRVI TUJI JEZIK 2
DRUGI TUJI JEZIK 2 2 2
DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA 2/1 2/1 2/1
INDIVIDUALNA in SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DOPOLNILNI in DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

(Skupno 804 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost