Skoči na glavno vsebino

Informacijsko opismenjevanje

Kaj je informacijsko opismenjevanje?

To je izbirni predmet, ki zajema vse elemente informacijske pismenosti. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.

Kdaj in koliko se bomo srečevali?

Predmet se izvaja kot enoleten program v 7., 8. ali 9. razredu. Predmetnik mu namenja eno učno uro tedensko.

Potrebovali bomo…

Ker za ta predmet ni učbenika in tudi ne delovnega zvezka, si bomo pomagali z drugimi gradivi.

Naše delo

Vsebine predmeta:

  1. Knjižnica kot informacijsko središče (ureditev knjižnice, razvrstitev knjižnega in neknjižnega gradiva, knjižnične zbirke, vrste knjižnic).
  2. Periodika kot vir informacij (vrste periodičnega tiska, lokacija periodike, periodika kot vir informacij).
  3. Zbirke podatkov (zbirke podatkov na različnih medijih, možnosti pridobivanja informacij iz bibliografskih in nebibliografskih zbirk podatkov).
  4. Lokacije informacij (lokacije kot vir informacij – možnosti tekočega informiranja).
  5. Informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu (različni informacijski viri in uporaba, avtorske pravice, citiranje).

Kaj pa ocene?

Uvodno skupinsko delo, ki bo potekalo pri urah informacijskega opismenjevanja, naj bi bilo priprava na lastno raziskovalno dejavnost v zadnjih dveh mesecih pouka. Učenci si bodo sami izbrali teme pri različnih učnih predmetih in se lotili samostojnega iskanja. Sami bodo izbrali lokacijo in vire, ki jih bodo uporabili. Analizo iskanja z vidika pridobivanja informacij naj bi učenci predstavili pri uri predmeta in za delo dobili oceno. Rezultat dela pa bo seminarska naloga pri izbranem delu, ki bo prav tako ocenjena.

Zakaj te vabimo k našemu predmetu?

Delo bo zanimivo in raznoliko, pri urah bo veliko skupinskega in samostojnega dela. Učenec bo lahko osnovno znanje pri izbranem predmetu z zahtevnejšimi oblikami dela še poglobil in utrdil.

(Skupno 507 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost