Skoči na glavno vsebino

Branje

Na podružnični šoli Zg. Tuhinj nadaljujemo interni projekt Branje tudi v šolskem letu 2023/24. V projektu bodo sodelovali tudi  vsi učenci OPB Sela.

Vsebine posameznih področij so prilagojene razvojni stopnji in starosti učencev in njihovih sposobnostim. Učenci bodo razvijali bralno tehniko po korakih, in sicer v 3 stopnjah: osnovno prepoznavanje znakov, zlogovanje in nazadnje vezano branje. Vadili bodo na različne načine in ob bralnih listih prirejenih za posamezne zahteve branja. Delo bo potekalo v dvojicah in ob medsebojnem sodelovanju, svetovanju, vrednotenju in samoocenjevanju. Učenci se bodo učili reflektirati in evalvirati svoje delo. Na bralnih nastopih bodo pokazali napredek v tehniki branja, vsakodnevno pa se bodo preizkušali v razumevanju prebranega, krepili voljo in vztrajnost, da se samostojno prebijejo do cilja – razumeti prebrano.

Za raznolikost bomo poskrbeli tudi tako, da se bodo prepletale vsebine branja različnih predmetnih področij.

Dejavnost bo povezana tudi z gibanjem, saj bodo na igriv način ob različnih gibalnih nalogah utrjevali abecedo, zlogovanje, besedotvorje, branje in zapisovanje besed.

Interesna dejavnost bo potekala v različnih prostorih in tudi v telovadnici OŠ Zgornji Tuhinj, v primeru lepega vremena bo dejavnost potekala tudi na igrišču ob šoli ali v okolici šole. Izvajali jo bomo po kosilu, v času sprostitvene dejavnosti otrok, vključenih v podaljšano bivanje.

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost