Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov po potrjenem učnem načrtu. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih znanje ocenjuje s številčnimi ocenami, ki se izpišejo v spričevalu. Če ima učenec pri izbirnem predmetu zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Izbirni predmeti so:

 • triletni,
 • triletni, lahko tudi krajši,
 • enoletni, vezani na razred,
 • enoletni.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, ali pa le ene ure tedensko. Starši morate posredovati osnovni šoli pisno vlogo. Vlogi morate obvezno navesti, ali želite, da  je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. V začetku novega šolskega leta pa je potrebno šoli predložiti tudi potrdilo o vpisu učenca v glasbeno šolo.

Vloga za uveljavljanje glasbene šole

SEZNAMA VSEH IZBIRNIH PREDMETOV:
POVEZAVA do abecednega seznama vseh izbirnih predmetov

POSTOPEK IZBIRE:

Učenci 6., 7. in 8. razredov se boste v mesecu marcu in aprilu prijavili na izbirne predmete za prihodnje šolsko leto elektronsko preko eAsistenta. Po uspešni prijavi v eA za starše se vam bo odprla prijavnica s predlaganimi izbirnimi predmeti za določen razred, ki jih bo šola ponudila v novem šolskem letu. Izbirne predmete boste razporedili starši skupaj z otrokom glede na otrokove želje, katere obvezne izbirne predmete bi želel v prihodnjem šolskem letu obiskovati.

Učitelji, izvajalci predmetov, vam bodo te predmete predstavili, informacije pa si lahko pridobite tudi na spletni strani šole v rubriki izbirni predmeti.

Na osnovi vaših želja bomo oblikovali nabor izbirnih predmetov za novo šolsko leto, vendar pa smo pri številu predmetov omejeni, saj se število skupin določi glede na število učencev zadnje triade. Tako se bo v novem šolskem letu izvajalo tiste izbirne predmete, za katere se bo odločilo največ učencev.

Potrdilo o svoji izbiri pa boste prejeli do konca tega šolskega leta.

Tina Balantič,
pomočnica ravnateljice

 

V šolskem letu 2023/24 se izvajajo naslednji izbirni predmeti

7. razred

 1. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA
 2. FILMSKA VZGOJA 1
 3. FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO RAZMIŠLJANJE
 4. GLASBENI PROJEKT
 5. NEMŠČINA 1
 6. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 7. ŠPORT ZA SPROSTITEV (2 SK.)

8. razred

 1. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA
 2. FILMSKA VZGOJA 1
 3. FILOZOFIJA ZA OTROKE – ETIČNA RAZISKOVANJA
 4. KEMIJA V OKOLJU
 5. NEMŠČINA 2
 6. ŠPORT ZA ZDRAVJE (2 SK.)
 7. TURISTIČNA VZG.

9. razred

 1. FILOZOFIJA ZA OTROKE – JAZ IN DRUGI
 2. GLASBENA DELA
 3. IZBRANI ŠPORT (2 SK.)
 4. NEMŠČINA 3
 5. POSKUSI V KEMIJI
(Skupno 2.928 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost