Ekošola

Mednarodni projekt Ekošola spodbuja in izobražuje za trajnostni  način življenja. Glavni namen in cilj je izobraževanje in vzgajanje mladih v odgovorne prebivalce našega planeta, ki se zavedajo, kako pomembno je uresničevanje sonaravnega razvoja. Predvsem gre za spodbujanje kritičnega razmišljanja o odnosu do narave in ustreznega ravnanja. Vse to pa skušamo doseči z izvedbo različnih  aktivnosti,  ki se dogajajo vse leto:

 • nadaljujemo – nič več embalaže iz umetnih mas;
 • zmanjševanje količine odpadkov (predvsem pri naročanju hrane za malico skušamo naročati tako s čim manj embalaže),
 • ločeno zbiranje odpadkov (v vseh učilnicah in hodnikih koši za ločeno zbiranje, ločeno zbiranje KEMS odpadne embalaže oz. Tetra Pak, o  pomenu ločenega zbiranja  se pogovarjamo pri pouku in razrednih urah, ogled zbiralnice ločenih odpadkov),
 • zbiranje papirja (organizirajo učenci 9. razredov dvakrat letno),
 • ponovna uporaba različnih materialov (pri likovnem pouku, tehniških dnevih),
 • zbiranje starih baterij (v sodelovanju s podjetjem za zbiranje odpadnih surovin,  zbiralniki so postavljeni na nekaj mestih v šoli),
 • skrb za zelenice v okolici šole in skrb za čisto okolje (sodelujemo v občinski  čistilni akciji, učenci občasno poskrbijo za urejeno šolsko okolico),
 • skrb za šolski sadovnjak (v sodelovanju s Sadjarskim društvom Tunjice) in šolski vrtiček (učenci razredne stopnje v projektu Vrtičkanje),
 • skrb za ptice pozimi (izdelava in postavitev ptičjih hišic in hranjenje ptic – učenci razredne in predmetne stopnje pri interesni dejavnosti),
 • pomen vode in posledično varčevanje z njo (obravnava teme pri pouku, izdelava piktogramov, redno vzdrževanje),
 • zdrav duh v zdravem telesu (sodelujemo v Shemi šolskega sadja in zelenjave – učenci dobijo še dodatno sadje in zelenjavo, aktivni odmori v telovadnici, planinske urice, šole v naravi, tabor … pa prispevajo k boljši telesni pripravljenosti),
 • moralne in etične vrednote.

Nagrada za izvedene aktivnosti bo potrjena “Zelena zastava”, ki jo podeljuje mednarodna Ekošola kot dokaz, da je ustanova usmerjena v ekološko delovanje.

 

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost