Skoči na glavno vsebino

Subvencije

Šolska prehrana

Podatki za subvencijo šolske prehrane se nahajajo pod rubriko Šolska prehrana.

Šole v naravi in tabori

S Pravilnikom o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in tabore so določeni postopki za ugotavljanje upravičenosti in kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in taborov učencem, ki jih starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki ne morejo plačati v celoti.

Sredstva za subvencioniranje letne šole v naravi zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi. Sredstva za subvencioniranje zimske šole v naravi zagotavlja Občina Kamnik v okviru sprejetega letnega proračuna.

Prispevek na posameznega učenca za šole v naravi in tabore se lahko zniža za sredstva, ki se za ta namen pridobijo iz:

  • subvencij za socialno šibke (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport),
  • donacijskih sredstev krajevnih skupnosti,
  • šolskega sklada ali
  • drugih sredstev.

Šola pri določitvi višine dodelitve sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi ali tabore, upošteva podrobnejše kriterije opredeljene v Pravilniku o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in tabore.

Kako zaprositi za subvencijo?

Vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi ali tabora vložijo starši ali zakoniti zastopniki učenca prostovoljno. Vloga se odda na predpisanem obrazcu najkasneje mesec dni pred predvideno šolo v naravi ali taborom. Izpolnjena vloga s priloženimi dokazili se odda po pošti ali osebno v tajništvu šole.

 

(Skupno 698 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost