Svet zavoda

Svet zavoda upravlja zavod in je sestavljen iz predstavnikov delavcev šole, predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov staršev. Na vseh sejah enakovredno odločajo enakovredno, ki jih določa poslovnik zavoda oz. odlok o ustanovitvi zavoda. Sestajajo se po potrebi vendar najmanj dvakrat letno. Svet zavoda šteje 11 članov:

 
3 predstavniki ustanovitelja:
 • Nataša Pivec,
 • Barbara Štupar,
 • Cvetka Slapnik.
3 predstavniki staršev:
 • Lidija Mali,
 • Anže Bajde,
 • Anja Žavbi.

5 predstavnikov delavcev:

 • Vladimira Bučevec,
 • Majda Narat,
 • Katja Bodlaj,
 • Lučka Drganc,
 • Erika Klemenc.

Predsednica sveta zavoda: Vladimira Bučevec

Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek ima po enega predstavnika. Svet staršev je posvetovalni organ zavoda, ki deluje v skladu s Poslovnikom Sveta staršev. Sestajajo se po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Predsednik sveta staršev: Dušan Razdevšek

 

Pritožbena komisija

Pritožbena komisija je kolegijski organ, ki odloča o pravici in obveznosti v pritožbenem postopku.

V skladu z 60. c členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), je Svet šole na 6. seji, dne 28. 2. 2022, imenoval naslednje člane v pritožbeno komisijo:

Člani:

Strokovni delavci šole:

 1. Tina Balantič
 2. Petra Potočnik
 3. Samo Poljanšek
 4. Janja Križnik
 5. Brigita Aleš
 6. Judita Pavlinič

Zunanji člani:

 1. Isabelle Morel Bera
 2. Maja Poljanšek

Predstavniki staršev:

 1. Nina Kregar
 2. Andrej Pestotnik

Seznam uradnih oseb

V skladu z 8. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/1814/20167/20172/2168/22 in 89/22), so za zagotavljanje splošnih informacij pooblaščene naslednje uradne osebe:

 1. mag. Darja Krašovec, ravnateljica, darja.krasovec@ossmartno-tuhinj.si, 01/8347 200, pisarna št. 206
 2. Tina Balantič, pomočnica ravnateljice, tina.balantic@ossmartno-tuhinj.si, 01/8347 200, pisarna št. 210
 3. Anja Lisjak, poslovna sekretarka, tajnistvo@ossmartno-tuhinj.si, 01/8347 200, pisarna št. 208

 
V skladu z 9. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/1814/20167/20172/2168/22 in 89/22), sta za vodenje upravnega postopka in odločanja v upravnih zadevah pooblaščeni naslednji uradni osebi:

 1. Tina Balantič, prof. matematike in tehnike, pomočnica ravnateljice
 2. Petra Potočnik, prof. geog. In univ. dipl. ped., svetovalna služba

Zadnji dodani prispevki

 • Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike

  BRONASTA PRIZNANJA SO OSVOJILI: 6. RAZRED Izak Hribar 7. RAZRED Urška Bajde, Teo Bizjak 8. RAZRED Maja Levec, Ajda Jerič, Erika Levec, Patricija Poljanšek, Timeja Starovasnik, Matevž Bizjak, Jaka Matjan 9. RAZRED Lan Vrankar Čestitamo vsem dobitnikom bronastih priznanj.   Na državno tekmovanje, ki bo 25. 2. 2023 na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani, so […]

 • Proteusovo priznanje

  Na tekmovanju za Proteusovo priznanje (biologija) je bilo potrebno dobro poznati mehkužce. To je najbolje uspelo Maji Levec in Patriciji Poljanšek, ki sta osvojili bronasto priznanje. Čestitamo! Borut Škrjanc, mentor (Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 4)

 • Šolsko tekmovanje Bober

  Med 7. 11. in 18. 11. 2022 je potekalo šolsko tekmovanje v logičnem mišljenju Bober. Udeležili so se ga učenci od petega do devetega razreda. Bronasto priznanje so osvojili naslednji učenci: 5. razred Aleks Kolenko Metka Pestotnik Svit Starovasnik 6. razred Manca Bizjak Arthur Zuiev 7. razred Aljaž Volkar 8. razred Maja Levec Jaka Matjan […]

 • Uspeh na natečaju

  Maja Levec je dosegla odlično 4. mesto med 101 sodelujočimi pismi na natečaju za Najlepše ljubezensko pismo, ki ga organizira Kulturno društvo Josipine Turnograjske. V priznanju je komisija zapisala, da podeljuje priznanje za izredno izvirno vsebino in jezikovno dovršenost poslanega besedila na natečaju »Po sledeh Josipine Turnograjske – natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi […]

 • Vabilo – novoletna prireditev

  Spoštovani, lepo povabljeni na decembrsko prireditev, ki bo 1. decembra ob 18.00 v avli matične šole. Vodstvo šole (Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)

Arhiv

(Skupno 1.803 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost