Skoči na glavno vsebino

Dragi učenci, spoštovani starši.

Veseli nas, da bomo 1. septembra lahko odprli šolska vrata in da bomo šolski vsakdan začeli skupaj. Upamo, da ste počitnice preživeli lepo in si nabrali novih moči za izzive prihajajočega šolskega leta.

Dovolite nam, da vam v skladu s priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ pred začetkom novega šolskega leta predstavimo ukrepe in potek dela, ki bo veljal na naši šoli. Starše vljudno naprošamo, da se pred začetkom šolskega leta o sprejetih ukrepih in poteku dela pogovorite z otrokom, učence pa prosimo, da ukrepe in navodila zaposlenih dosledno upoštevajo.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa  je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa (1,5 m do 2 m),
 • redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE NA ŠOLI

 • V šolo VSTOPAJO LE ZDRAVE OSEBE – učenci in zaposleni, ostali le ob nujnem primeru ob predhodni najavi (upoštevajoč protokol in  vse predpisane ukrepe). Šola vodi natančno evidenco obiskovalcev.
 • JUTRANJE VARSTVO: Starši otroke pospremijo le do glavnih šolskih vrat. V šolski objekt gre učenec sam. Učence prvega razreda prevzame in  pospremi do razreda dežurni učitelj.
 • Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati preventivne  ukrepe šole.
 • Na območju pred šolo so talne oznake (rumeni sončki) namenjene zagotavljanju varne medsebojne razdalje. V šoli gibanje poteka v smeri talnih oznak (puščic).
 • Na zunanji površini šole in v notranjosti šole je potrebno upoštevati zadostno medosebno razdaljo  več kot  1,5 m.
 • V skupnih prostorih šole (hodniki, sanitarije, …) je priporočeno, da vsi zaposleni in učenci, starejši od 12 let, nosijo zaščitne maske. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence uporaba mask ni potrebna. Učenci si maske priskrbijo sami.
 • Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v copate. Čevlje odložijo na določeno mesto (ob upoštevanju zadostne medsebojne razdalje), si temeljito umijejo roke v dodeljenih sanitarijah in odidejo v učilnico. Tam odložijo zgornja oblačila čez svoj stol.
 • Garderobne omarice učencem trenutno ne bodo na voljo.
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo, po telefonu ali preko računalniške povezave.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

 • Otrok ne sme v šolo, če ima simptome bolezni, ki bi se lahko prenesli na drugega otroka ali odraslega.
 • Če ima kateri od članov gospodinjstva simptome Covid-19, svojega otroka NE pošiljajte v šolo.
 • V primeru odrejene karantene otrok šole ne obiskuje.
 • V primeru zdravstvenih omejitev otroka za obiskovanje šole se starši posvetujejo z izbranim zdravnikom, specialistom pediatrije. Starši z mnenjem seznanijo šolo.

PREVOZ

 • Učenci na avtobusu oz. kombiju nosijo masko, ki jo priskrbijo sami. 
 • Na avtobus vstopajo in izstopajo pri zadnjih vratih, roke razkužijo. 
 • Priporoča se peš hoja, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, ter če je le možno, individualne prevoze s strani staršev.
 • V času čakanja na šolski prevoz učenci upoštevajo zadostno medsebojno razdaljo.

POUK

 • Vsak oddelek ima matično učilnico, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. Menjavali se bodo učitelji.  Pouk se lahko izvaja tudi v specializiranih učilnicah (npr. TIT, FI, …), o čemer bo učence obvestil učitelj predmeta.
 • Pri izvajanju pouka ali razširjenega programa (izbirni predmeti, interesne dejavnosti, …),  kjer so združeni učenci več  razredov, je obvezna medsebojna razdalja  med učenci različnih oddelkov najmanj 1,5 m, sicer  je  potrebno nošenje maske tudi v razredu.

ŠOLSKE POTREBŠČINE / IGRAČE

 • Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.   
 • Najmlajši učenci v šolo ne nosijo svojih igrač.

ODMORI, PREHRANA

 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic, razen v dogovoru z učiteljem. Po vsaki uri se prostore intenzivno prezrači.
 • Pred malico si učenci umijejo roke in razkužijo mizo (razkužila za roke in za površine so nameščena v vsaki učilnici). 
 • Hrano naj odložijo na servieto za enkratno uporabo.  
 • Po malici si učenci umijejo roke in ponovno razkužijo mizo.   
 • Učenci si umivajo roke po kihanju, kašljanju. 
 • Kosilo se izvaja po razporedu v jedilnici.
 • Učenci pred razdelilnim pultom v času kosila stojijo v varni razdalji in upoštevajo navodila dežurnega učitelja.

ODHOD DOMOV  

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.   

PODALJŠANO BIVANJE (OPB)

Starši prevzamete otroka iz OPB ob dogovorjeni uri pri stranskem vhodu (gospodarski vhod). Ko boste pred vrati, pokličite učiteljico OPB na telefonsko številko  – bo objavljena naknadno.

Od vseh učencev se pričakuje, da bodo upoštevali šolska pravila, se držali higienskih postopkov in upoštevali navodila. 

Vodstvo šole

(Skupno 507 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost