Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, dragi  učenci.

V  letu 2018 je pričela v Republiki Sloveniji veljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki je prinesla nova pravila glede varstva osebnih podatkov posameznika.

V to kategorijo spada tudi izvajanje pouka na daljavo, ki se nanaša na nedovoljeno snemanje pouka na daljavo in/ali nedovoljeno snemanjem roditeljskih sestankov, ki prav tako potekajo preko videokonferenc.

Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, pri podajanju učne snovi ali izvedbi roditeljskega sestanka brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in pomeni prekomerno ter posledično nezakonito obdelavo osebnih podatkov. V primeru snemanja izvajanja pouka na daljavo, roditeljskih sestankov in podobno, morajo biti udeleženi posamezniki o morebitnem snemanju predhodno obveščeni oz. seznanjeni, predvsem pa morajo biti obveščeni o tem, kdo bo upravljavec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik teh posnetkov ipd.

138. člen Kazenskega zakonika v prvem odstavku navaja:

»Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.«

Zavod kot delodajalec je dolžan zaščititi interese zaposlenih pri opravljanju svojih del in nalog, prav tako pa je potrebno zaščititi tudi učence naše šole. Zato moramo vsako dejanje, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov in predstavlja varnostni incident, prijaviti  pristojnim institucijam.

Vljudno prosimo, da se  doma  pogovorite o navedeni temi.

Prijazen pozdrav.

Vodstvo šole

 

(Skupno 281 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost