Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, dragi učenci.

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se bo vzgojno izobraževalno delo za vse učence 9. razreda šole pričelo v ponedeljek, 25. 5. 2020.

Pouk za učence devetošolce bo potekal vsak dan od 8. 35 do 12.55 ure po novem urniku, ki ga bosta učencem posredovala razrednika.

Zaradi spremenjenega urnika bo organiziran tudi prilagojen šolski prevoz. Upoštevali smo vaše potrebe, ki ste jih sporočili razrednikoma. Nova vozna reda za avtobus in kombi bosta objavljena na šolski spletni strani.

Za učence 9. r., ki to potrebujejo, bomo izvajali učno pomoč v dogovoru z učiteljem in učencem.

V nadaljevanju vas seznanjamo z organizacijo dela in s tistimi ukrepi, s katerimi morate biti seznanjeni učenci in starši.

Lep pozdrav in dobrodošli v ponedeljek, dragi devetošolci!

mag. Darja Krašovec,
ravnateljica

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa (1,5 m do 2 m).
 • redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

IZJAVA OB PONOVNEM VSTOPU V ŠOLO

Razrednika  sta  vam že posredovala omenjeno izjavo. V kolikor je še niste oddali, prosimo, da to storite do prihoda v šolo.

PREVOZ

 • Učenci na avtobusu oz. kombiju nosijo masko, ki jo priskrbijo sami.
 • Vstopajo in izstopajo pri zadnjih vratih, roke razkužijo.
 • Priporočamo peš hojo, uporabo skirojev, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, če je le možno ter individualne prevoze s strani staršev (brez združevanja učencev).

 PRIHOD V ŠOLO

 • Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutnih okužb dihal).
 • Učenci prihajajo v šolo ob 8.25, s poukom pričnejo ob 8.35.
 • Učenci v šolo vstopajo z maskami ali drugo zaščito ustnega in nosnega predela (šal ali ruta). Priporočamo oz. zaželeno je, da učenec prinese masko s seboj.
 • Pri vhodu si razkužijo roke in v šolo vstopijo v varni razdalji (1,5 – 2 m).
 • Po šoli se učenci gibljejo po označenem koridorju (talne označbe), upoštevajoč medosebno varnostno razdaljo.
 • Ob prihodu v šolo se učenci  preobujejo v copate in čevlje odložijo na določeno mesto (pri tem upoštevajo varno razdaljo),  nato si temeljito umijejo roke v dodeljenih sanitarijah,  nato odidejo v učilnico. Tam odložijo zgornja oblačila čez svoj stol.
 • Učenci dosledno upoštevajo navodila učiteljev.

POUK

 • Izvedba pouka bo potekala v treh učnih skupinah. O razvrstitvi  bodo učenci obveščeni preko razrednikov, prav tako bodo obveščeni o prilagojenem urniku.
 • Vsaka učna skupina ima matično učilnico, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. Menjavali se bodo učitelji.
 • Učitelj določi sedežni red (učenec vedno sedi na istem mestu, sam v svoji klopi).
 • Učenci med gibanjem po šolski stavbi uporabljajo masko ali drugo zaščito ustnega in nosnega predela (šal ali ruto).
 • Učenci med poukom ne uporabljajo maske.
 • Učenci naj domov odnašajo le tiste učbenike, delovne zvezke in potrebščine, ki jih potrebujejo za učenje doma. Ostalo naj puščajo v šoli.

ODMORI, PREHRANA 

 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic, razen v dogovoru z učiteljem. Po vsaki uri se prostore intenzivno prezrači.
 • Pred malico si učenci umijejo roke in razkužijo mizo (razkužila za roke in za površine so nameščena v vsaki učilnici).
 • Hrano naj odložijo na servieto za enkratno uporabo.
 • Po malici si učenci umijejo roke in ponovno razkužijo mizo.
 • Učenci si umivajo roke po kihanju, kašljanju.
 • Kosilo se izvaja po razporedu.
 • Učenci pred razdelilnim pultom stojijo v varni razdalji in upoštevajo navodila dežurnega učitelja.

POSOJANJE

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

ODHOD DOMOV

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

 

Od vseh učencev se pričakuje, da bodo upoštevali šolska pravila, se držali novih higienskih postopkov in upoštevali navodila. 

 

(Skupno 185 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost