Skoči na glavno vsebino

Informacije v zvezi s Covid-19

Posodobljeno 1. 9. 2022

PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 112/22 z dne 26. 8. 2022 je objavljen Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2. Odlok začne veljati 29. 8. 2022.

S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 kot začasni ukrep določa prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2.

Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju.

Učencu/učenki pripada deset testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam/-a, starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni.

 

NAVODILA ZA SAMOTESTIRANJE UČENCEV IN DIJAKOV

V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev in dijakov izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 oz. po stiku z okuženo osebo. Ob poslabšanju epidemiološke situacije se samotestiranje predlaga za vse učence in dijake enkrat tedensko. Če razvijejo simptome značilne za covid-19, o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.

Če je rezultat samotestiranja pri učencih in dijakih, pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:

 • učenec/dijak/starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra izbranega osebnega zdravnika, ki učenca/dijaka napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja;
 • učenec/dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;
 • če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec/dijak se vrne v šolo, ko je brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika;
 • če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra izbranega osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo šolo.

 

SAMOZAŠČITNO VEDENJE

Namen samozaščitnega vedenja je varovanje sebe in drugih pred okužbo. Varno in odgovorno ravnanje je še posebej pomembno, če spadamo/jo v ranljivo skupino ali smo v stiku z ranljivo skupino

Samozaščitno vedenje obsega:

 • Če zbolimo, ostanemo doma in se samotestiramo;
 • skrbimo za redno in pravilno umivanje rok. Če voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke;
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom;
 • izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;
 • če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu pediatra ali izbranega osebnega zdravnika, tudi glede priporočila zaščite z masko;
 • osebe, ki se odločijo/potrebujejo zaščito z masko, je treba pri tem podpreti. V primeru uporabe zaščitne maske mora biti ta nameščena pravilno in naj sega od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je oseba ne dotika. Zamenja naj se jo na dve do tri ure, oziroma prej, če se zmoči;
 • zaščitimo se s cepljenjem.

 

Več informacij:

Obvestilo staršem o preventivnem ravnanju učencev in dijakov za varno šolo

Ravnanje v primerih pojavnosti širjenja virusa SARS-Cov-2 ob začetku šolskega leta

Prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-Cov-2

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu

Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja sars-cov-2 v vzgoji in izobraževanju

Vir: MIZŠ


 

Posodobljeno 21. 2. 2022

OPUSTITEV UGOTAVLJANJA POGOJA PCT IN UKINITEV SAMOTESTIRANJA V ŠOLAH

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022.
Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

 • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence in dijake.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.
Ti ukrepi so:

 • Higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
 • Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.
 • Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme so določene v 12. členu odloka) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ali dijak ne uporablja zaščitne maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 m. Če ima šola v svojih internih aktih opredeljeno, da pomeni neupoštevanje nošenja zaščitnih mask oziroma varnostno-higienskih ukrepov, kršenje šolskih pravil, se po predvidenem postopku izrečejo vzgojni ukrepi.

Vir: Okrožnica MIZŠ


Posodobljeno 2. 2. 2022

Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

V Uradnem list RS št. 13/2022 je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Spremembe so naslednje:
a) Za potrditev koronavirusne okužbe je dovolj pozitiven izvid hitrega antigenskega testa (test HAG). Testiranja s testom PCR se bo treba udeležiti le, če bo tako presodil zdravnik.
b) Če je rezultat testiranja s testom HAG za samotestiranje pozitiven, se testirana oseba najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje udeleži testiranja s testom HSG, se umakne v samoizolacijo in upošteva navodila NIJZ.
c) Če je izvid HAG-testa negativen in je oseba brez znakov okužbe, nadaljnje ukrepanje ni potrebno.
d) Če je izvid HAG-testa negativen, oseba pa ima znake okužbe dihal, ki so 72 ur od odvzema brisa s testom HAG še vedno prisotni, se mora v roku 24 ur ponovno udeležiti testiranja s HAG-testom.
e) Natančneje so opredeljeni tipi zaščitnih mask, katerih uporaba je predpisana v odloku. Doslej je odlok določal uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2, po novem pa je obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

V prilogi vam posredujemo tudi spremenjen Protokol samotestiranja učencev, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Protokol bo objavljen na spletnih straneh NIJZ.
Obenem vas obveščamo, da lahko najdete pojasnila v zvezi z izolacijo oseb, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom na spletni povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izolacija-in-znaki-okuzbe/ .

VIR: MIZŠ


Posodobljeno 20. 1. 2022

NOVA NAVODILA  NIJZ (19. 1. 2022)

 • Učenci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v šoli. Če ima učenec visokorizični kontakt izven šole, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).
 • Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev v takem oddelku 7 dni namesto napotitve v karanteno na domu (čas trajanja predvidene karantene). Vsakodnevno samotestiranje v obdobju 7 dni se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v šoli s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci v učilnici več kot 15 minut. Protokol samotestiranja.
 • Priporočilo NIJZ je, da se iz preventivnih razlogov v omenjenem 7- dnevnem obdobju samotestirajo VSI učenci oddelka, ki so prisotni v šoli, ne glede na to ali izpolnjujejo katero od izjem od vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno.

 

Karantena celotnega oddelka  na domu – več kot 30% okuženih v razredu

 • V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri 30 % učencih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek z namenom, da se zajezi širjenje bolezni. Visoko rizične tesne kontakte v karanteno napotuje NIJZ. Šola v tem primeru preide na izvajanje pouka na daljavo. O tem vas bo obvesti razrednik.
 • Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, se ugotovi, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo. Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.
 • Karantena na domu traja 7 dni (tj. od datuma zadnjega visoko rizičnega stika + 6 dni) in je zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni.

Navodila za karanteno na domu so dostopna na https://www.nijz.si/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

 

Izjeme od karantene na domu

Izjeme:

 • učenci, ki so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 • učenci, ki so preboleli COVID-19 in so bili polno (2x) cepljeni
 • učenci, ki predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,
 • učenci, ki niso bili v visoko rizičnem stiku s sošolcem s potrjeno okužbo (so bili dva dni od zadnjega dneva, ko je bil okužen učenec v šoli, odsoteni, npr. bolni).

Izjeme od karantene so natančno navedene v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija.

V vsakem primeru je potrebno izvajati osnovne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (učinkovito prezračevanje prostorov, higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask).

V primeru, da oseba, cepljena proti covid-19, po visoko rizičnem tesnem kontaktu razvije simptome oz. znake bolezni covid-19, ostane doma in o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika.

Vir: NIJZ


Posodobljeno 18. 1. 2022

SPREMEMBA ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 IN

O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19

 • Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.
 • Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.
 • Izjema velja tudi za učence in dijake, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev oziroma dijakov. Ti učenci in dijaki se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

Dopolnjeni 8. člen odloka določa, da se opravljeno presejalno samotestiranje v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Učencem in dijakom prav tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

 • izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali
 • predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem in dijakom pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.
Dopolnjen je tudi 3. člen odloka, tako da jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

Povzeto po Okrožnici MIZŠP z dne 17. 1. 2022


Posodobljeno 16. 1. 2022

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v šoli, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo za nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.
Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Vir: Okrožnica NIJZ


Posodobljeno 10. 1. 2022

Karantena na domu in pouk na daljavo
V primeru, ko v oddelku učencev pride do potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2, je umik oseb, ki so bile v visoko rizičnem tesnem kontaktu z okuženo osebo, v karanteno na domu učinkovit ukrep, saj se tako lahko zajezi širjenje bolezni. Visoko rizične tesne kontakte v karanteno napotuje NIJZ. Za oddelek, v katerem pride do potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2, šola preide na izvajanje pouka na daljavo. Obvestilo se staršem posreduje preko razrednika. Pouk na daljavo za oddelek traja do zaključka karantene.

Začetek in trajanje karantene
Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, se ugotovi, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo. Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.

Karantena na domu traja 7 dni (tj. od datuma zadnjega visoko rizičnega stika + 6 dni) in je zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni.

Navodila za karanteno na domu so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

Izjeme od karantene na domu
Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covid-19, se ne napoti v karanteno na domu (izjeme od karantene na domu), če:

 • je prejela poživitveni odmerek mRNK cepiva proti covid-19;
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni;
 • je prebolela covid-19 (kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni) IN je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva proti covid-19 (oz. z enim odmerkom, če gre za cepivo Janssen).

Izjeme od karantene so natančno navedene v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija.

V vsakem primeru je potrebno izvajati osnovne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (učinkovito prezračevanje prostorov, higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask).

V primeru, da oseba, cepljena proti covid-19, po visoko rizičnem tesnem kontaktu razvije simptome oz. znake bolezni covid-19, ostane doma in o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika.

Vir: NIJZ, dne 10. 1. 2022

(Skupno 843 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost