Zdrava šola

Projekt Zdrava šola na naši šoli poteka že deveto leto. Rdeča nit v šolskem letu 2020/21  je “Čas za zdravje je čas za nas”. V sloganu so zajete vse vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije: gibanje, prehrana, duševno zdravje, vzgoja in izobraževanje v realnem ter digitalnem svetu (vedenje, izgled, uporaba, mišljenje, govor, čustvovanje ter razpoloženje, odnos do sebe, drugih in sveta).

Skrbeli bomo za ozaveščanje o zdravem telesnem, duševnem in čustvenem razvoju, seznanili različne uporabnike spleta o varni in koristni uporabi.

Učence bomo seznanjali, kaj jim koristi in kaj škoduje ter pri tem upoštevali vsa področja zdravja. Nadaljevali bomo z urejanjem šolskega ekovrta, za katerega skrbijo učenci 2. razreda. V okviru naravoslovnega in tehniškega dne zdravo življenje bomo izvedli delavnice, s katerimi bomo povezali gibanje, prehrano, duševno zdravje ter jih ozavestili o tem, kako povezana in pomembna so ta tri področja za pravilen razvoj posameznika. Teme bomo obravnavali tudi v sklopu pouka, na razrednih urah, kakor tudi pri ostalih dejavnostih (podaljšano bivanje, dnevi dejavnosti, …).

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z uvajanjem SLOfit sistema, ki je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona (ŠVK). SLOfit je podprt z aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu.

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)