Skoči na glavno vsebino

Vključujoča šola, vključujoč fizični prostor

Junija 2023 se je zaključil projekt Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali z razvijanjem šolske prakse, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo spodbudno ter varno učno okolje in omogočamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca v skladu z njegovimi zmožnostmi, zaradi česar smo se vključili v nadaljevalni projekt z naslovom Vključujoča šola, vključujoč fizični prostor.

Za učitelje v novi razvojni nalogi pripravljajo (ZRSŠ) spletni seminar Vključujoča šola, vključujoč fizičen prostor, katerega poudarek bo na ustvarjanju učinkovitega didaktičnega, fizičnega in socialnega učnega okolja, v okviru česar bomo organizirali:

  • strokovne pogovore z učitelji,
  • strokovne pogovore z ravnatelji,
  • predstavitve dobrih praks,
  • mreženje med strokovnimi delavci,
  • kolegialne hospitacije.

Delo bo še naprej potekalo v okviru šolskih razvojnih timov, ki bo pridobljena spoznanja delilo s celotnim kolektivom. Šolski razvojni tim bo skrbel za dinamiko dela znotraj šole in sodeloval z ZRSŠ, spletnega seminarja pa se bo se udeležil celotni kolektiv.

Člani razvojnega tima so: Petra Knez – vodja, Janja Križnik, Tina Balantič, Alenka Juhant, Andreja Hrovat, Boban Ilić in Marija Pirc.

V preteklih letih smo formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca ter Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.   Še naprej se bomo strokovni delavci  povezovali ter skupaj poglabljali, razvijali in preizkušali strategijo formativnega spremljanja. Učitelji bodo spodbujali aktivno vlogo učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

 

(Skupno 739 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost