Skoči na glavno vsebino

 Projekti

 

Pasavček

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že mnogo let. Vanj so vključeni tudi učenci PŠ Motnik. Pasavček, kot prikupna maskota oz. lik, spodbuja uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.

Medgeneracijsko sodelovanje

Na šoli smo vključeni v projekt medgeneracijskega sodelovanja in druženja. Družili se bomo z upokojenci DU Motnik-Špitalič.  Skozi vse leto bodo potekale različne dejavnosti. Družili se bomo na pohodih, nastopih, skupaj bomo ustvarjali in se veliko igrali, saj je igra sprostitev in hkrati najvišja stopnja otrokovega razvoja.

Bralno učne strategije

V šolskem letu 2016/17 si bomo  prizadevali izboljšati bralno pismenosti pri učencih, kar je tudi eden dolgoročnih ciljev šole. Dela se bomo lotili z metodo akcijskega raziskovanja, prilagodili bomo izbrane metode in strategije posameznemu predmetnemu področju.

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Gozd je prostor, ki ga lahko uporabimo kot učilnico na prostem. Organiziranje pouka v gozdu sicer zahteva skrbno in natančno pripravo, nudi pa neposredno učenje z opazovanjem. Skozi igro se učenci naučijo obvladovati samega sebe in pridobivajo socialne spretnosti. Z učenci prvega triletja bomo poskušali čim večkrat popestriti pouk s  sprehodom v gozd.

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih.  Naša šola sodeluje v projektu že šesto leto. Sadje v okviru sheme ponudimo najmanj enkrat krat tedensko, in sicer vsak četrtek.

Zdrava šola
Projekt Zdrava šola na naši šoli poteka peto leto. Rdeča nit v šolskem letu 2016/2017 bo duševno zdravje (vedenje, izgled, mišljenje, govor, čustvovanje in razpoloženje, odnos do sebe, drugih in sveta). V okviru projekta bomo skrbeli za ozaveščanje o zdravem telesnem, duševnem in čustvenem razvoju.

Uživajmo v zdravju
Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti) in vzpostaviti dobre medsebojne povezave in sodelovanje med šolstvom, primarnim zdravstvom na vseh nivojih (nacionalnem, regijskem/lokalnem) in lokalno skupnostjo (LS).
Preventivni timi vsak zase in medsebojno sodelujejo po konceptu skupnostnega pristopa.
Šola bo izvajala naslednje dejavnosti: posebna gibalna vadba za zdravstveno ogrožene, sodelovanje športnega pedagoga in zdravnika pri opravičevanju od športne vadbe, poučevanje prehranskih vsebin in prehranskega opismenjevanja otrok, seznanjanje učencev in staršev z uporabno vrednostjo SLOfit rezultatov, minuto za zdravje.

Kulturna šola
Šola nosi naziv Kulturna šola, ki ga je pridobila leta 2012. Učencem ponujamo pester izbor obšolskih dejavnosti in jim na ta način omogočamo razvijati njihovo ustvarjalnost na različnih kulturnih področjih (glasbenem, gledališkem, lutkovnem, folklornem, plesnem, likovnem, literarnem …).

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost