Kulturna šola

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju je naziv kulturna šola prvič prejela leta 2012, in sicer za obdobje 2012–2015. Na podlagi izkazanih kulturnih udejstvovanj učencev in učiteljev šole smo leta 2015 uspešno prestali postopek obnovitve naziva, ki ga bomo lahko uporabljali do 31. 8. 2020.

V mesecu marcu je JSKD objavil javni poziv k oddaji vlog za podelitev oz. obnovitev naziva “Kulturna šola”. Glede na to, da smo sodili v skupino osnovnih šol, ki jim naziv poteče 31. 8. 2020, smo se prijavili za obnovitev naziva. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog je ugotovila, da skladno z razpisnimi kriteriji izpolnjujemo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, zato so nam za obdobje 2020 ̶ 2024 podelili naziv »Kulturna šola«.

Aktivnosti v šolskem letu 2020/21 so podrobneje zapisane v LDN-ju v naslednjih rubrikah:

  • prireditve v šoli in izven nje (matična šola in podružnice),
  • udeležba na tekmovanjih, natečajih,
  • sodelovanje v projektih,
  • spletno glasilo,
  • obnova PŠ ZG. Tuhinj,
  • raziskovalne naloge …
(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)