Skoči na glavno vsebino

Kemija v življenju

Razred: 9.razred
Število ur: 32

Pri predmetu kemija v življenju (KEŽ) bomo poglabljali in utrjevali znanje ter izboljševali spretnosti, pridobljene pri pouku kemije in naravoslovja.

Predmet je razdeljen na tri tematske sklope oziroma module:

  • Snovi tekmujejo,
  • Svet brez barv bi bil dolgočasen,
  • Kemija tudi diši.

Vsebine se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Učenci samostojno ali v dvojicah izvajajo eksperimente, nekatere naloge oziroma poskusi so raziskovalnega tipa. Delo poteka tudi v računalniški učilnici, kjer se izdelajo kratke seminarske naloge ali predstavitve v powerpointu na teme: barve in moda, barvila in kozmetika, barve in kulinarika, barvni vzorci rastlin in živali …

Predmet je namenjen sodelovalnemu učenju, ki lahko poteka v treh skupinah. Vsaka skupina izbere enega od modulov, na koncu skupine predstavijo svoje dosežke in izmenjajo izkušnje.

Namen predmeta je spoznati pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede, ki je ključna pri reševanju problemov na različnih področjih: od prehrambne, tekstilne, farmacevtske, kozmetične in še vrste drugih industrij ter medicine in kmetijstva. Hkrati predmet razvija tudi sposobnost vrednotenja vpliva kemije na razvoj umetnosti, modnih trendov, odnosa do narave in širših dogajanj v družbi.

Predmet je namenjen razvijanju višjenivojskih, prenosljivih spretnosti, kamor uvrščamo: sposobnost reševanja problemov, informacijsko in komunikacijsko pismenost, navajanje na delo v skupini s poudarkom na sodelovalnem učenju, sposobnost upravljanja z razpoložljivimi viri in sposobnost vodenja.

Ocene bodo pridobljene iz izdelkov, predstavitev, zanimanja, ustvarjalnosti in raziskovanja.

 

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost