Obnovili smo znak Šolski ekovrt

Obnovili smo znak Šolski ekovrt

V mesecu novembru 2021 smo prejeli potrditev obnovitve znaka Šolski ekovrt. Podelilo nam ga je Društvo šolski ekovrtovi na osnovi dosežkov pri oblikovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta ter na osnovi priložene častne izjave. V programu šolski ekovrt sodelujemo...
Dostopnost